sobota, 22 października 2016

Opuszczone wsie Beskidu Niskiego - Lipowiec

Przy starym trakcie węgierskim, prowadzącym od Jaślisk na południe ku granicznej przełęczy Beskid leży wieś Lipowiec
Niegdyś ludna wieś, dziś znajdziemy tu kilka domów i stadninę koni wraz z agroturystyką.
Pierwsze wzmianki o Lipowcu pochodzą z 1527 roku. Na początku jej istnienia ukształtowało się nazewnictwo dwóch krańców wsi - górnego i dolnego. 
Górną określano jako Babej, a dolną Lipowiec - Krupej (od nazwiska sołtysa). Oba przywileje dawały osadom prawo wołoskie. Najpóźniej w 1645 roku wieś stanowiła już jedność, ale wśród mieszkańców nadal używało się podziału na dwie części.Prawdopodobnie z 1640 roku pochodzi pierwsza cerkiew unicka pw. św. Mikołaja. Na przedwojennych mapach mamy zaznaczone aż trzy świątynie w Lipowcu.

Mapa WIG z zaznaczonymi trzema świątyniami w Lipowcu.


 Najstarsza, wspomniana powyżej chyliła się ku upadkowi, więc mieszkańcy prosili biskupa o środki na budowę nowej świątyni. Ten długo zwlekał, więc mieszkańcy przeszli na prawosławie i wybudowali czasownię. Wtedy zaś ,, obudził się" biskup i w 1932 roku stanęła nowa świątynia unicka. Lipowczanie nie wrócili jednak do grekokatolicyzmu. 
Wszystkie świątynie zostały zniszczone, ostatnia - najmłodsza była używana jako zaplecze stajni wojskowej, ale została rozebrana w 1956 roku. Krzyż z jej kopuły znajduje się na mogile dywersantów sowieckich w Rymanowie Zdroju.
Chrzcielnica z wyrytą datą 1867 służy jako donica przy jednym z domów w Lipowcu...

Droga przez Lipowiec


Przed samą wojną mieszkało tutaj około 650 osób, było około 124 gospodarstw. Większość mieszkańców Lipowca wyjechała już w 1945 roku do Związku Radzieckiego, pozostałe 112 osób wysiedlono na Ziemie Odzyskane. Gospodarstwa opuszczone przez wyjeżdżających na wschód zostały spalone przez UPA, pomimo, że część z nich była już zasiedlona przez polskich osadników. 

Zachowało się kilka zdjęć najstarszej świątyni. Pochodzą ze strony Disappeared ChurchesCerkiew ta była bardzo podobna do cerkwi w słowackiej miejscowości Prikra, leżącej tuż za granicą. Posiadała charakterystyczne zahaty, które otaczały wieżę. Dość łatwo odnaleźć miejsce po tej cerkwi. Znajduje się ono na górce, wystarczy tuż przed mostem na Biełczy skręcić w prawo. Na cerkwisku ostał się jeden nagrobek.
Znajdziemy także w niektórych miejscach kamienie, które są zarysem ogrodzenia, albo podmurówki cerkwi.


Barwinek i duże lipy z pewnością pomagają zlokalizować to miejsce.

Miejsce po drugiej cerkwi, nowszej znajduje się tuż przy cmentarzu. Wśród zarośli również można znaleźć jej pozostałości, my jednak nie chcieliśmy wchodzić w pokrzywy sięgające pasa :)
Na cmentarzu zachowało się kilka nagrobków.

Mogiła parocha z Jaślisk Wasylija Wołoszynowycza, zmarł w 1896 roku.  


 
Na jednym z nagrobków znaleźliśmy nawet sygnaturę kamieniarza, albo nazwę zakładu kamieniarskiego.

Przed laty zabudowania Lipowca zaczynały się tuż za Jaśliskami i ciągnęły się przez bez mała 4 km. Wędrując od Jaślisk droga usiana jest stacjami drogi krzyżowej.Stacje jak widać usytuowane są między innymi przy starych łemkowskich krzyżach.

Wzgórze Kamarka


A droga krzyżowa wiedzie do tego miejsca. Jest to kapliczka rodziny Warianków. Najpierw postawili krzyż, a później obok niego wybudowali kapliczkę z kamienia rzecznego, sklepienie zaś wykonano z cegieł. Wewnątrz znajduje się ikona Matki Bożej wykonana przypuszczalnie przez Bogdańskich z Jaślisk. Kapliczka została starannie odnowiona w 1997 roku.

Kapliczka rodziny Warianków. Źródło: www.lipowiec.org

Sama kapliczka znacznie odbiega obecnie od oryginalnego wyglądu. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z lat 1920-1930. 

Potok Biełcza (Bielcza)

Tuż obok stoi wielka figura Matki Bożej, co warto podkreślić, naturalnych rozmiarów, czyli jest wysokości człowieka. Stanęła w miejscu, gdzie miała ukazać się Maryja.
Do objawienia miało dojść w 1949 roku. Trzech chłopców bawiło się w okolicy kapliczki, pilnując jednocześnie pasącego się bydła. Była to prawdopodobnie niedziela, lub inny dzień święty. Chłopcy wybudowali sobie nad potokiem kuchnię polową, brali kiczki z dachu znajdującej się opodal chałupy w ruinie, podpalali je i udając księdza kadzili tą kiczką ołtarz w kapliczce. 
Wtedy to jednemu z nich, w promieniach zachodzącego słońca ukazała się Matka Boska, która grożąc palcem miała powiedzieć dziecku ,,Pamiętaj abyś dzień święty święcił".
Ukazanie się Matki Bożej w tym miejscu połączono z kapliczką i znajdującym się wewnątrz obrazem, od tego czasu stała się ona miejscem kultu.

A tu krzyż znajdujący się obok kapliczki z datą 1904 r. Przy okazji widać jak bardzo zarośnięty jest Lipowiec. Po prostu na odcinku drogi z Jaślisk do dawnego centrum wsi cały czas widzimy tylko zarośla, tarninę, wierzby - gąszcz nie do przebycia. Nawet widać, że zarośla zostały wycięte tylko w okolicy kapliczki i krzyża.Mój największy podziw wzbudza drewniany krzyż, znajdujący się pośród starych jesionów w północnej części wsi. To tzw. Jurkiw Krest z 1903 roku.Mało spotyka się tak wiekowych krzyży przydrożnych z tak nietrwałego materiału jakim jest drewno...Ostatni krzyż znajduje się tuż przy gospodarstwie agroturystycznym ,,Ostoja", które gospodaruje w dawnym budynku strażnicy WOP. Właściciele prowadzą tu także stadninę, więc jest możliwość jazdy konnej po okolicy.
Drugim gospodarstwem agroturystycznym jest Gutkowa Koliba. Właściciele tego dobytku budują w Lipowcu piękny dom w stylu jaśliskich chałup.

Idziemy dalej,  w stronę przełęczy. Tutaj dolina ,,otwiera się". Pojawiają się łąki, na których latem pasą się konie.


I mniej miły dla oka widok... Czyli zabudowania dawnego PGR-u w Lipowcu...


W porannych mgłach wyglądają wręcz mrocznie :)


A w części gdzie stoją jeszcze budynki, pobliska ,,Ostoja" organizuje bitwy paintball'owe. Szkoda, że dowiedzieliśmy się o tym niedawno, a w zeszłym roku, jak szliśmy na Kamień nad Jaśliskami, to omal nie dostaliśmy zawału, jak usłyszeliśmy strzały. Mi się to nie podoba, ale co kto lubi...

Powoli zbliżamy się do granicy z Czeremchą. A tam na prywatnej posesji...
Znane tabliczki :) ,,Wolność Tomku w swoim domku" - każdy może sobie takie cuda postawić :)

październik 2015

Tutaj droga leśna...Oraz schron, który lepiej prezentuje się od tyłu - ten znak mnie rozbraja :)


To gdzie się wybieramy? :) Nas ciągnie na Popa Ivana... Tylko może nie pieszo :)


Na koniec zagadka. Jak daleko z tego miejsca jest na Kamień nad Jaśliskami?


Na jednym drogowskazie mamy czas 2 godziny, a na drugim 1 godzinę i 45 minut, a stoją od siebie o jakieś 10 metrów :) 
Chyba jednak za dużo tych drogowskazów, pewnie te 15 minut trzeba poświęcić na ich przestudiowanie :)
Ale do Jasiela różnica czasu przejścia to już 45 minut...

Opuszczamy Lipowiec. Wioska odradza się, ale obecni mieszkańcy nie sprowadzili się tu po to, by na przykład uprawiać ziemię, a dla ciszy i spokoju. Każdy zamknięty za ogrodzeniami w wielkich chałupach. Pojawiają się też domki letniskowe. Odnoszę więc wrażenie, że Lipowiec żyje, ale jakoś powierzchniowo, fragmentarycznie...
My idziemy dalej w stronę przełęczy Beskid. A za tydzień zapraszamy Was do Czeremchy.


Kasia.


Źródła:

W. Grzesik, T. Traczyk, B. Wadas ,,Beskid Niski. Od Komańczy do Wysowej"
- "Beskid Niski dla prawdziwego turysty" wydawnictwo Rewasz, Pruszków 2015
- Stanisław Kłos ,,Krajobrazy nieistniejących wsi", Libra 2010

sobota, 15 października 2016

Dziki Beskid Niski - Kanasiówka (823 m n.p.m.) i Wielki Bukowiec (848 m n.p.m.)

Kontynuując naszą wędrówkę do źródeł Jasiołki docieramy do szczytu o nazwie Kanasiówka (823 m n.p.m.).  Kanasiówkę dawni mieszkańcy Wisłoka zwali Babą, zaś ci z Jasiela - Hrabyną. Pierwsza z nazw oznacza górę rozłożystą i przysadzistą, co trafnie określa charakter wzniesienia.Podejście na Kanasiówkę rozpoczynamy z pola namiotowego w Jasielu. Będziemy się trzymać niebieskiego szlaku PTTK. Początkowo szlak prowadzi przez pola dawniej wsi, obecnie zakrzaczone.


Szlak wiedzie dawną łemkowską drogą wiodącą do słowackiej wioski Kalinov. Obecnie nie jest ona używana gdyż jest tutaj rezerwat przyrody.


Niestety zaraz przy szlaku widzimy wiele chorych drzew, uschniętych świerków...


Docieramy do granicy polsko-słowackiej. Ustawione tutaj zostały przez gminę Komańcza tablice informacyjne oraz ławeczki .Przebiega tędy trasa rowerowa Moszczaniec - Kalinov o której chciałbym napisać kilka słów. Został on utworzony w 2010 roku. Prowadzi on głównie drogami  leśnymi i prezentuje on nieznane masowym turystom tereny wschodniej części Beskidu Niskiego.


Przekraczając granicę możemy dotrzeć kierując się tym szlakiem do miejscowości Kalinov.  Założona została w 1604 roku w historycznym kraju Zamplin. Jego nazwa prawdopodobnie pochodzi od krzewu kaliny. Z czasów rzymskich zachował się w Kalinovie skarb składający się z 21 monet rzymskich cesarzy. Można tam zobaczyć również wiele pomników z czasów II wojny światowej a także cerkiew z XVIII wieku.


Schemat trasy rowerowej Moszczaniec - Kalinov.


Powykręcane buki na granicy :) 


Dla turystów wędrujący tędy umieszczono tablicę informującą o polu namiotowym w Jasielu. Tą drogą przyszliśmy :) 


Szliśmy tędy w sierpniu, w szczycie sezonu grzybowego. Mnóstwo grzybów widzieliśmy tuż obok szlaku, kilka z nich uwieczniliśmy na zdjęciach. Nie zbieraliśmy ich bo rosły w rezerwacie :) 


Borowiki szlachetne


Pieprznik jadalny czyli znane wszystkim kurki :) 


Od miejsca w którym znajdowały się tablice informacyjne będziemy maszerować na wschód, wzdłuż granicy. Rośnie tutaj piękny, stary bukowy las. Widoków prawie nie ma żadnych, polany które kiedyś tutaj były już praktycznie zarosły. Zostały tylko marnej jakości widoczki na stronę słowacką...
Docieramy do miejsca oznaczonego tabliczką jako szczyt Kanasiówka. Tak naprawdę szczyt jest kilkadziesiąt metrów na północ lecz jak przypuszczamy oznaczono go tutaj by turyści nie deptali rezerwatu. Krzyżuje się tutaj kilka szlaków turystycznych a spaceruje nimi naprawdę niewiele turystów. Nie oferują one może widoków ale za to pozwalają obcować z dziką przyrodą :)  Na tabliczkach przywieszonych pod szlakowskazami podane są informacje o dwóch ważnych rzekach tego regionu które mają tutaj swoje źródła. Pierwsza z nich to Jasiołka która wypływa ze stoku zachodniego. Ma długość 76 km i swoimi wodami zasila Wisłokę która jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Druga z ich to Wisłok, wypływający ze stoku wschodniego. Ma długość 205 km i swoimi wodami zasila San a następnie Wisłę.
Rozległe lasy kryją liczne młaki i torfowiska, dające początek licznym potokom.


Będąc tutaj postanowiliśmy udać się na jeszcze jeden ciekawy szczyt leżący trochę dalej na wschód, również na granicy polsko -słowackiej. Mowa o Wielkim Bukowcu ( 848 m n.p.m.).

Bardzo ciekawe malowanie szlaków pozwalające oszczędzić czas i farbę :) 


Docieramy do przełęczy o nazwie Kalinovské Sedlo. Po słowackiej stronie granicy  postawiono pomnik poświęcony Armii Czerwonej, która w tym miejscu 20 września 1944 roku po raz pierwszy przekroczyła granicę Czechosłowacji.


Znajduje się tutaj również bardzo fajny schron turystyczny postawiony przez Słowaków. Można tutaj przysiąść, zjeść, odpocząć a w razie potrzeby nawet przenocować, gdyż w środku jest prowizoryczne łóżko :) 

Zrobiony jest on z różnych drewnianych materiałów, części mebli, lecz jest solidny. Nasza córka próbuje włączyć światło :) Niestety najbliższe linie energetyczne są baaardzo daleko :) Niezwykle spodobał się jej ten schron i dosyć długo tam zabawiliśmy :)Docieramy do najwyższej kulminacji na naszej trasie czyli Wielkiego Bukowca ( 848 m n.p.m.) zwanego również Pasika lub Wysoki Horb. Znajduje się na nim ażurowa, żelazna wieża wybudowana po koniec lat trzydziestych. Jeżeli ktoś z Was nie ma lęku wysokości może wspiąć się na nią i podziwiać panoramy :) My jednak się nie odważyliśmy :) 


Słowacy odnowili ją w 2014 roku lecz remont ograniczył się jedynie do pomalowania jej farbą... Gdy nie ma jeszcze liści na drzewach można dojrzeć Kamień nad Jaśliskami ,Cergową i Piotrusia, bardziej na północ gniazdo Jawornika i długie wały Bukowicy i Kamienia. Na wschodzie widoczny jest Wysoki Dział, pasmo graniczne, Matragona i Hyrlata.


Spotkana przy szlaku goryczka trojeściowa. Uważana jest za zwiastun nadchodzącej jesieni...


Biegacz złocisty - ponoć nie lubi rozległych kompleksów leśnych a tego spotkaliśmy tuż przy tabliczce "Kanasiówka" a więc w głębi puszczy :) 


Na zboczu Kanasiówki od strony Jasiela były dawniej dwie, obecnie zalesione polany: Strypciakowa i Żołnierska. Nazwa tej drugiej według miejscowych nawiązuje do I wojny światowej. Spotkamy ją jednak już na mapach XIX - wiecznych.

Wiąże się z tą polaną pewna opowieść opisana przez Andrzeja Potockiego w "Księdze legend i opowieści beskidzkich". 

Kiedy na jesieni 1914 roku i w zimie roku 1915 trwały w Beskidach walki pomiędzy wojskami austriackimi i rosyjskimi, przez dłuższy czas wojsko było okopane na swoich pozycjach. Walki bowiem trwały zaledwie kilka tygodni, a front w tej części zaległ na ponad pół roku. W czasie wielotygodniowych przestojów żołnierze obu armii spotykali się na tej polanie i wspólnie biesiadowali. Tak, tak, biesiadowali. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że w obu armiach byli Polacy, Rusini i Żydzi. Tymi samymi językami mówili, do tych samych bogów się modlili, tylko mundury mieli inne, ale złości w nich do siebie wzajem nie było żadnej. Na wspólne wieczorne biesiady przynosili żołnierze fasowane jedzenie i gorzałkę. Ruskie przynosili machorkę, Austriacy - papierosy. Siadali na wojskowych szynelach wokół tlących się ognisk, jedli, pili, grali w karty, wymieniali się zdobycznymi rzeczami, wspominali swoje rodziny, pokazywali zdjęcia narzeczonych i żon, do których mieli nadzieję powrócić, kiedy tylko skończy się wojna.Patrząc na tych ludzi na polanie, wprost trudno było uwierzyć, że siedzą obok siebie żołnierze dwóch wrogich armii. Że ci ludzie mogą jutro zacząć strzelać do siebie czy też zatłuc się nawzajem bagnetami. Ślepy los postawił ich w okopach po dwóch stronach żołnierskiej polany. Jedno ich łączyło na pewno. Chcieli za wszelką cenę przeżyć tę koszmarną wojnę, której nie rozumieli i na której nic nie mogli zyskać."
 Łemkowie bardzo dbali o swoje lasy. Dzisiaj te drzewostany mogą powrócić do dawnej świetności dzięki rezerwatowi który chroni tutejszą przyrodę...
  

KamilŹródła: 

Andrzej Potocki "Księga legend i opowieści beskidzkich"
"Beskid Niski dla prawdziwego turysty" Oficyna Wydawnicza Rewasz
www.komancza.pl
www.mapywig.org