sobota, 17 marca 2018

Wędrówka pośród łemkowskich chyż - Polany

Jak wskazuje nazwa wsi, na początku na jej terenie prowadzono jedynie wypasy, a dopiero w późniejszym czasie rozpoczęto budowę stałych gospodarstw. Na początku Polanom nadawano  przydomek Myscowskie.W 1880 roku mieszkało tutaj ponad 1000 osób, w miażdżącej większości katolików obrządku wschodniego. Wówczas stała tutaj jeszcze stara drewniana cerkiew, podobna do tej w Chyrowej.
W 1927 roku połowa mieszkańców przeszła na prawosławie. Wybudowano wówczas niewielką cerkiew, która stała na terenie dzisiejszej leśniczówki. Cerkiew spłonęła w 1944 roku.


Po komasacji gruntów z 1936 roku wieś znacznie się rozciągnęła. Powstały nowe przysiółki. Obecnie główna zabudowa Polan ciągnie się od strony olchowieckiego przysiółka Baranie, wzdłuż potoku o tej samej nazwie i dalej wzdłuż rzeki Wilsznia, aż do jej ujścia do Wisłoki. Jako, że jak wspomniałam jest to spora wieś, posiada też dużo przysiółków. Najstarszy to Ostryszne - przy ujściu Wilszni do Wisłoki, Dobańci - pod górą Dobańce, Syhowatec - obecnie Suchowac, przy drodze do Myscowej, Roztoka - w kierunku na Chyrową.


W 1945 roku większość ludności wysiedlono do Związku Sowieckiego. Podczas Akcji ,,Wisła" pozostałe rodziny wywieziono we Wrocławskie i Szczecińskie.
Po kilkunastu latach około 50 osób powróciło w swoje rodzinne strony.


Ciekawa a zarazem zawiła jest historia tutejszej murowanej cerkwi pw. św. Jana Złotoustego. Jej budowę rozpoczęto na początku XX wieku. Projektantem był Rudnicki ze Lwowa, pracami zaś kierował Polak, niejaki Solecki z Dukli. Świątynię wzniesiono na planie krzyża greckiego.
Podczas działań wojennych część budynku została uszkodzona, stąd budowę ukończono po wojnie.


W 1949 roku, po wysiedleniach cerkiew przekazano Kościołowi rzymskokatolickiemu. Społeczność nie podjęła się jednak odbudowy świątyni. Nabożeństwa odbywały się, najpierw w ruinach, później zaś wybudowano w pobliżu kaplicę. Problemy rozpoczęły się, kiedy w 1960 roku gospodarz z Polan Jan Gałczyk rozpoczął starania o powołanie parafii prawosławnej i odbudowę cerkwi.


Zaczął się proces odbudowy, w którym ważną rolę odegrały dolary Łemków z Ameryki, ale dołożyli się także katolicy z Polan. Remont trwał 6 lat. Potem rozpoczęła się regularna walka i przepychanka prawosławnych i rzymskich katolików o wyłączność do świątyni. W 1972 roku nastąpiło ostateczne przejęcie cerkwi przez Kościół katolicki. Zniszczono ikonostas, wyposażenie wyrzucono na pole, z krzyży obcięto drugie ramiona i ruskie poprzeczki.


Sprawa trafiła do sądu, który orzekł wspólne użytkowanie, do którego jednak nigdy nie doszło...
W 1992 roku biskup ordynariusz diecezji rzeszowskiej zezwolił na odprawianie mszy rzymsko, oraz grekokatolickiej. Przyczyniło się to do ustania sporów.
Dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o sporze o polańską cerkiew, odsyłam do książki Andrzeja Stachowiaka pt. "Wojna religijna w górach".

Zabytkowa kapliczka przy nieco odnowionej, ale pięknej chyży w przysiółku Ostryszne


Bezpośrednio przy świątyni znajdują się resztki cmentarza przycerkiewnego (leżącego jeszcze przy poprzedniej cerkwi), dwa nagrobki z połowy XIX wieku.


A sam cmentarz grekokatolicki położony jest przy drodze do Chyrowej.


Szczerze mówić przeraża mnie trochę ten wizerunek Matki Boskiej, a jakbym miała się czepić, to nos w ogóle nie wyszedł temu artyście Bardzo ciekawy jest nagrobek z trzema płaskorzeźbami. Z przodu widnieje Matka Boska, z lewej znajduje się św. Mikołaj, z prawej św. Andrzej.

św. Andrzej

św. Mikołaj

Interesująca spolszczona pisownia

Jak na taką dużą wioskę, niewiele zachowało się w Polanach kapliczek przydrożnych...

Krzyż przy moście na rzece Wilsznia

Cokół krzyża przy drodze w stronę Chyrowej (niedaleko cmentarza grekokatolickiego)

Kapliczka w dawnym przysiółku Dobańce z 1868 roku z pięknym, misternym krzyżem wieńczącym

Ja do Polan chciałam się wybrać w jednym istotnym celu - żeby sfotografować pozostałości starej zabudowy. Uwiecznić chyże, chałupy, te walące się i te wyremontowane.
Zapraszam na moją krótką fotorelację, oczywiście w większości w czerni i bieli bo i kolorów na przedwiośniu niewiele :)

Ostryszne

W tej chatce zdaje się, mieszka taka stara babcia. Cały dom jeszcze rok temu ogrodzony był drewnianym płotem jak z obrazka. Jak widać wszystko się zmienia, obecnie "u babci" jest już ogrodzenie z siatki... niestety

Chałupa przy której stoi zabytkowa kapliczka 

Chyża taka mała w porównaniu do okolicznych gór

Zdjęć znalazłoby się pewnie więcej, ale trudno pomieścić to w jednym wpisie. Może fotografie tych chyż to początek większej tego typu serii? Czas pokaże :)
Ja gorąco Was zachęcam do spaceru przez Polany, to trochę jak podróż w czasie, co mam nadzieję, choć w małym stopniu udało się ukazać na zdjęciach.
KasiaŹródła:
 Grzesik W., Traczyk T., Wadas B. ,, Beskid Niski od Komańczy do Wysowej", Warszawa 2015
sobota, 10 marca 2018

Wapienne - najmniejsze uzdrowisko w Polsce

Wapienne leży w dolinie u podnóża zachodniego pasma Magury Wątkowskiej. Przez wieś przepływa potok zwany dawniej Wapienna a obecnie Wapienka. Leży w dolinie potoku Wapienka, na obrzeżu Magurskiego Parku Narodowego. Od północy nad doliną piętrzy się Ferdel (648 m n.p.m.), na wschodzie Barwinok (670 m n.p.m.), a od południa Męcińska Góra (679 m n.p.m.)Integralnymi częściami miejscowości są: Niżny Koniec i Wyżny Koniec.


Z przeszłości Wapiennego kroniki zanotowały, że Tymko Wapieński potwierdzil w grodzie sądeckim przywilej z dnia 4 listopada 1546 roku, wydany przez króla Zygmunta I dla Michała, syna sołtysa z Męciny na utworzenie sołectwa i osadzenie w dobrach królewskich na surowym korzeniu, nad potokiem Wapienna wsi o tej samej nazwie.


Góra Ferdel w zimowej szacie


Lokowano Wapienne na prawie wołoskim i osadzono Wołochami. W 1581 r. Wapienne należało do starostwa bieckiego. Tradycja mówi że już XVII wieku tutejsze wody leczyły choroby weneryczne, zaś w 1810 - 1815 leczyli się tu żołnierze armii napoleońskiej. 


Widok na Wapienne od strony zachodniej, fot. Henryk Bielamowicz

W 1789 roku Wilhelm zapisał Wapienne swemu synowi Stanisławowi i jego żonie. Własnością tej rodziny jest także Wapienne w 1848 roku. W 1890 roku wieś liczyła 56 gospodarstw, a zamieszkiwało ją 334 mieszkańców, zaś w 1938 r. Wapienne liczyło 460 grekokatolików , którzy mieli swoją parafię w Męcinie Wielkiej. W 1947 roku, w ramach akcji ,,Wisła", wysiedlono 63 mieszkańców wsi. W późniejszym okresie zasiedlona została ponownie w większości przez dawnych mieszkańców, którzy powrócili z wysiedlenia .


Uzdrowisko z lotu ptaka

Spośród około 45 polskich uzdrowisk Wapienne jest najmniejsze.  W 1848 roku zakład zdrojowy posiadał trzy wille i łazienki o 50 wannach, które rozmieszczone były w 36 kabinach. Niestety zostały zniszczone przez pożary w 1878 i 1894 roku. Łazienki odbudowano w latach 1904 - 1906. Z końcem XIX wieku zakład znajdował się w prywatnych rękach rodziny Wityków, a od 1901 roku rodziny Bubniaków.

 Zabudowania uzdrowiskowe zostały wkrótce ponownie zniszczony podczas I wojny światowej. Prawdopodobnie miało to miejsce w 1915 roku podczas Operacji Gorlickiej i toczonych tu walk m.in. o wzgórza i góry Ferdel i Kornuty, gdzie znajdowała się druga linia rosyjskich umocnień. Ponownie zakład zostaje odbudowany po I wojnie w latach 1920 - 1924. Kąpiele brało wówczas po około 100 osób dziennie. Rozpoczął się powolny lecz stopniowy rozwój kurortu.Wyjątkowość uzdrowiska Wapienne w okresie międzywojennym polegała też na tym, że było ono w rękach chłopskich i leczyli się w nim chłopi oraz mieszkańcy okolicznych miasteczek. Było zdrojowiskiem skromnie urządzonym, tanim, lecz w przeciwieństwie np. do Krynicy dostępnym dla szerokich warstw społecznych. II wojna światowa przyniosła zniszczenie zakładu. Szkody zostają początkowo naprawione tylko częściowo. Jednak zakład, chociaż w niewielkim zakresie zostaje uruchomiony już w 1948 roku, pełniej swą działalność rozpoczął dopiero w 1952 roku
W 1973 roku zostaje zbudowany basen kąpielowy o wymiarach 20 m x 15 m i maksymalnej głębokości wody 3,6 m. Wokoło powstały tereny rekreacyjno-sportowe. W następnych latach wybudowano kilka domków góralskich o wysokim standardzie. Od 1979 roku organizowano tu całoroczne 24-dniowe stacjonarne turnusy sanatoryjne. W sezonie letnim wczasowicze i kuracjusze odpoczywają na wczasach rodzinnych. 
Obecnie w uzdrowisku eksploatowane są dwa ujęcia wód: "Kamila" i "Marta", których zdrowotne walory wykorzystywane są bezpośrednio w lecznictwie.
Głównym bogactwem Wapiennego są średnio zmineralizowane wody siarczkowo-siarkowodorowe, a ich składniki farmakologicznie czynne odznaczają się wysoką jakością i biodostępnością dla organizmu. Działanie biologiczne tych wód na ustrój człowieka polega m.in. na:
  • - silny działaniu moczopędnym
  • - działaniu odczulającym i przeciwzapalnym
  • - pobudzaniu czynności gruczołów trawiennych
A co jeszcze warto zobaczyć w Wapiennem? 

Cmentarz wojenny nr 83  znajduje się w pobliżu (po prawej stronie) drogi Wapienne - Rozdziele, ok. 300 m na północny zachód od uzdrowiska . Jest to niewielki obiekt na planie zbliżonym do rombu, o powierzchni 243 m². Ogrodzony pełnym murem z ciosów kamiennych z drewnianą furtką. Na środku na wysokim kamiennym cokole drewniany rosyjski krzyż centralny Mayra. Na mogiłach żelazne krzyże dwuramienne na betonowych cokołachNa cmentarzu pochowano 38 żołnierzy rosyjskich w 7 mogiłach zbiorowych oraz 15 grobach pojedynczych poległych w maju 1915

    Cmentarz wojenny nr 83 , fot. Henryk Bielamowicz
Łemkowskie kapliczki i krzyże : 


                   Kapliczka zbudowana zbudowana pod koniec XIX wieku z solidnych bloków piaskowca - grubość murów około 45 cm. Jej fundatorem był  Kołtko a intencją powrót z wojny


                 Przedwojenna kapliczka, obecnie wyremontowanaKrzyż wykonany przez Matija Cirkota, druga połowa XIX wieku


Obecnie we wsi powstaje Dom Opieki Społecznej.Znajduje się on przy drodze relacji Wapienne - Rozdziele. Gmach to będzie ogromny i zapewne nowoczesny...
Pozostałość po czasach gdy Polska nie była w strefie Schengen i by wjechać na Słowację potrzebne były paszporty :)

Boli Cię kręgosłup albo wątroba? A może czujesz się zmęczony i słaby? Nie zwlekaj, najmniejsze w Polsce uzdrowisko czeka aby pomóc Ci stać się znowu zdrowym i szczęśliwym człowiekiem :)  

KamilŹródła : 


"Gorlice i okolice" Adam Wójcik, Warszawa 1962 

www.wikipedia.org


www.wapienne.pl

www.uzdrowiskowapienne.pl

www.beskid-niski.pl

sobota, 3 marca 2018

Wśród dawnych łemkowskich wsi - Wilsznia

W górnym krańcu doliny rzeczki Wilsznia, prawobrzeżnego dopływu Wisłoki, wypływającego spod granicznego grzbietu Karpat, rozciągają się zarastające zielskiem łąki, dzikie zarośla i młodniki oraz przesłonięte lasami niewysokie góry. Pustka tu i głusza. To wschodnie krańce Magurskiego Parku Narodowego. 

Od Olchowca, jednej z najbardziej znanych obecnie łemkowskich wsi, prowadzi w tym kierunku stara dróżka oraz żółty szlak PTTK. Początkowo kamienista, przemienia się potem w błotnisty trakt, który kończy się przy zawalonym mostku. W scenerii niemal naturalnego krajobrazu pozostały po wysiedlonej wiosce Wilsznia nikłe już ślady....


Wieś, zwana także Wilsznią Górską, na pewno istniała już w XVIII wieku,o jej wcześniejszych dziejach nic nie wiemy. Nazwa jej pochodzi od olchy ( z ruska wilchy). Ziemi było tu dużo, ale nieurodzajnej, nadającej się głównie na pastwiska. Trudniono się przetwórstwem wełny, wyrobem płótna, pracowano w lesie. Wielu chłopów wyjeżdzało na zarobek do Ameryki.W czasie żniw wieśniacy często chodzili do pracy do dworów na Słowację albo w okolice Krosna.
W 1880 roku mieszkało tutaj 190 Łemków.

Jako że dolina Wilszni była ciasna, domy pobudowano tu bardzo blisko potoku, zabrakło więc już miejsca na drogę. W kilku miejscach przejazd przez wieś odbywał się korytem strumienia. Droga w kierunku Smerecznego prowadziła terenami podmokłymi, w dni deszczowe przejazd był wielce utrudniony. Często by dostać się do Dukli lub Tylawy, wilsznianie chodzili pieszo górskimi ścieżkami.
Okoliczne lasy należały do mieszkańców wsi, były dla nich źródłem zarobku. Pozyskane drewno wożono aż do Krosna. Były to zorganizowane transporty, w których uczestniczyło zawsze kilku gospodarzy, wzajemnie pomagając sobie w przejazdach przez większe wzniesienia. Wyprawa taka, włączając w to handel drewnem w Krośnie, trwała ponad dobę.
 


Podczas bitwy dukielskiej wieś znalazła się w centrum walk. Tu broniły się okrążone wojska sowieckie. Jeszcze przed nadejściem frontu Niemcy, obawiając się dywersji, chcieli wysiedlić mieszkańców Wilszni. Ludzie jednak pochowali się wraz z dobytkiem w lesie i przeczekali tam walki. Dużo ich zginęło. W tym czasie chałupy we wsi spaliły się. Wobec spustoszenia zdecydowano o wyjeździe na Ukrainę sowiecką. Obecnie wilsznianie i ich potomkowie mieszkają w okręgu lwowskim.

Mieszkańcy Wilszni należeli do parafii unickiej, która swoją siedzibę miała w Olchowcu, 3 km od wsi. W 1927 cała wieś  przeniosła się do parafii w Mszanie, oddalonej o  8 km. W 1935 roku wieś wybudowała własną cerkiew prawosławną ( czasownię). Nie było trudno ją zbudować bo wieś posiadała rozległe lasy z których czerpała jodły na deski i ściany. Kamienia również było sporo wszędzie. Potrzebni byli tylko rzemieślnicy. Dach cerkwi został pokryty blachą. W każdą drugą niedziele msze odprawiał ksiądz z Mszany. 


Krzyż na kamiennym cokole otoczony metalowym płotkiem. Stoi po lewej stronie drogi z Olchowca do Wilszni. Latem mocno zarośnięty, może być ciężko go dostrzec


Krzyż znajdujący się po prawej stronie drogi z Olchowca do Wilszni. Pochodzi z 1875 roku, wysokość jego to 4 metry. Figura Chrystusa i daszek nad krzyżem współczesne


Nad potokiem płynącym od granicy, 300 metrów na południe od drogi na Smereczne, znajdziemy ladny krzyż kamienny z 1909 roku. Wysoki na około 3 metry, fundatorami jego byli Hryhorij i Maria Chałyk ( Chawyk). Stoi on u podnóża dawnego cmentarza wiejskiego na którym znajduje się jeden ocalały nagrobek oraz współczesny metalowy krzyż...
Za potokiem znajdowała się cerkiew prawosławna, której zarysu nie udało mi się jednak odszukać z powodu grubej warstwy śniegu.

Miejsce w którym znajdowała się Wilsznia ponownie zarosło olchami. Cerkiew i ocalałe po wojnie domu zostały rozebrane i przewiezione do różnych wiosek. Mieszkańcy Wilszni i ich potomkowie przyjeżdżają czasem z Ukrainy lecz wszystko zmieniło się tak bardzo że nie potrafią rozpoznać gdzie stały ich domy...
Tylko góra Byrdziawa się nie zmieniła a starzy mieszkańcy Wilszni żegnają się smutno śpiewając: 

Byrdziawa, Byrdziawa, zostawaj mi zdrawa,
Już ja tam ne budu woly nawertala...

  KamilŹródła:

- Kłos Stanisław ,, Krajobrazy nieistniejących wsi", Rzeszów 2010
- Grzesik W., Traczyk T., Wadas B. ,, Beskid Niski od Komańczy do Wysowej", Warszawa 2015
- Stachowiak A. " Chrystus z łemkowskiego krzyża" Gorlice 2009
- www.carpatho-rusyn.org